PLAN DE INTERVENTIE PSI

1. Date de identificare:
1.1. denumirea agentului economic sau a instituţiei;
1.2. sediul, numărul de telefon, fax;
1.3. profilul de activitate.

2. Planul general al unităţii (la scară), pe care se marchează:
2.1. amplasarea clădirilor, instalaţiilor tehnologice şi a depozitelor în incintă;
2.2. căile de acces şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia;
2.3. reţelele şi sursele proprii de alimentare cu apă şi alte substanţe stingătoare;
2.4. rezervele de agenţi stingători şi de mijloace de protecţie a personalului de intervenţie;
2.5. reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic, gaze şi alte fluide combustibile;
2.6. reţelele de canalizare;
2.7. vecinatăţile.

3. Concepţia de organizare şi de desfăsurare a intervenţiei în caz de incendiu:
3.1. concluzii privind intervenţia, rezultate din scenariul de siguranţă la foc sau din evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor;
3.2. particularităţi tactice de intervenţie pentru:
- evacuarea utilizatorilor (persoane şi, după caz, animale sau bunuri), acordarea primului ajutor şi protejarea bunurilor periclitate;
- localizarea şi lichidarea incendiilor;
- protecţia personalului de intervenţie; - protecţia vecinătăţilor;
- înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu.

4. Forţe de intervenţie în caz de incendiu:
4.1. serviciul propriu de pompieri civili (dotare, încadrare);
4.2. servicii de pompieri civili cu care se cooperează (categoria, localitatea, distanţa, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare);
4.3. subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea, distanţa, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare);
4.4. alte forţe cu care se cooperează şi modul de anunţare (ambulanţă, protecţia civilă etc.)

5. Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu, exterioare unitaţii:
5.1. reţele de alimentare cu apă:
- debite;
- presiuni;
- amplasarea hidranţilor şi stabilirea distanţelor faţă de incinta unităţii;
5.2. alte surse artificiale sau naturale de apă;
- felul şi capacitatea acestora;
- platforme (puncte) de alimentare şi distanţele faţă de unitate.

6. Planul fiecărei construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare (la scară), pe care se marchează ori se înscriu date privind:
6.1. destinaţia spaţiilor (încăperilor);
6.2. suprafaţa construită şi aria desfăşurată;
6.3. regimul de înălţime (numărul de niveluri);
6.4. numărul de persoane care utilizează construcţia, pe niveluri şi pe total;
6.5. căile interioare de acces, evacuare şi de intervenţie;
6.6. natura materialelor şi a elementelor de construcţii;
6.7. nivelurile criteriilor de performanţă privind siguranţa la foc, asigurate;
6.8. instalaţiile utilitare aferente;
6.9. instalaţiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu care este echipată;
6.10. dispozitivul de intervenţie în caz de incendiu.


Cloud

facebook
Telefon:  0238 717 157
email: office@eurosting.ro