EVALUAREA RISCURILOR DE INCENDIU

1    Caracteristicile construcţiei sau ale instalaţiei tehnologice
1.1. Denumirea obiectivului
1.2. Destinaţia
1.3. Categoria de importanţă
1.4. Tipul şi particularităţile obiectivului

2     Nivelurile criteriilor de performanţă şi ale timpilor privind securitatea la incendiu
2.1. Riscul de incendiu
2.2. Rezistenţa la foc
2.3. Preântâmpinarea propagării incendiilor
2.4. Comportarea la foc
2.5. Stabilitatea la foc
2.6. Căi de acces, evacuare şi intervenţie

3.    Echiparea cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor

4.    Concluzii şi măsuri tehnico-organizatorice.

5.    Mijloace  de prevenire şi stingere a incendiilor

Pentru echiparea construcţiilor, a instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate
- sisteme, instalaţii, aparate şi dispozitive de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu
- sisteme, instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor
- stingătoare şi alte aparate de stins incendii
- utilaje, unelte şi alte mijloace iniţiale de intervenţie

6. Evaluarea riscului de incendiu
6.1.  Agenţi care pot interveni în caz de incendiu. Acţiuni şi efecte posibile asupra echipamentelor, construcţiei, instalaţiilor şi a utilizatorilor
6.2. Estimarea consecinţelor incendiului
6.3. Estimarea probabilităţii de producere a incendiilor
6.4. Corelarea măsurilor de protecţie cu natura şi nivelul riscului

7. Calculul riscului de incendiu
7.1. Pericolul potenţial
7.2. Măsurile de protecţie
7.2.1. Măsuri normale
7.2.2. Măsuri speciale
7.2.3. Măsuri referitoare la realizarea construcţiei /instalaţiei

8. Punerea în pericol

9. Riscul de incendiu efectiv

10. Siguranţa împotriva incendiilor

11. Măsuri pentru creşterea nivelului de protecţie la foc

12. Observaţii şi recomandăriCloud

facebook
Telefon:  0238 717 157
email: office@eurosting.ro